‘Gamercard’ được phát hiện trong bản demo UT3 – đây có phải là câu trả lời của PS3 cho Gamertag của 360?

Trong bản demo có thể chơi được của Unreal Tourathion III tại Lễ hội tương tác Edinburgh, chúng tôi đã […]

‘Gamercard’ được phát hiện trong bản demo UT3 – đây có phải là câu trả lời của PS3 cho Gamertag của 360? Read More »